ד"ר גבורקיאן-איירפטוב לדה

ד"ר
מרצה - כימיה
גבורקיאן-איירפטוב לדה
דוא"ל: