גב' כהן שירלי

גב'
מרצה - מתמטיקה ומבוא לסטטיסטיקה
כהן שירלי
דוא"ל: