מבוא לסטטיסטיקה

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 
מרצה: 

סילבוס מבוא לסטטיסטיקה - מסלול מכינה למדעי החברה