קדם מכינה - מגזר חרדי גברים

מסלול קדם מכינה

תאריכי הקדם מכינה: כ' באייר תשפ"א - כ"ג באלול תשפ"א, 2/5/21 - 31/8/21

ההרשמה תיפתח בחודש פברואר 2021

קהל היעד:

גברים מהמגזר החרדי העונים על הגדרת חרדי על פי המל"ג כדלקמן: "התלמיד למד מכיתה ט'- עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים תשס"ח-    2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח של משרד החינוך".

 

מטרות הקדם מכינה:

  • הקניית כלים והרגלי למידה באווירה לימודית אישית ותומכת.
  • הכנה לקראת השתלבות במכינה הייעודית למדעי החברה של הקמפוס החרדי.

 

תנאי קבלה לקדם מכינה:

  • אישור על 4 שנות לימוד בישיבה 'תורתו אומנותו'.
  • שירות צבאי\אזרחי או תעודת פטור משירות.
  • ריאיון אישי

הערה: מועמדים בעלי תעודת בגרות / תעודת מכינה ממוסד אקדמי אחר - אינם נדרשים למסלול קדם מכינה.
לבדיקת התאמה למסלול מומלץ לפנות לייעוץ עם רכז המכינה: ch.dep@biu.ac.il  /  077-2753094.

 

קבלה למכינה:

תנאי המעבר ממסלול הקדם מכינה למסלול המכינה הייעודית למדעי החברה והרוח של הקמפוס החרדי:

1. ציון 350 ומעלה במבחן מימ"ד, אשר מתקיים בתום הקדם מכינה.

2. ציון סופי 85 ומעלה בכל הקורסים שנלמדו בקדם מכינה.

 

מערכת שעות: שלושה ימים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

מקצועות הלימוד בקדם מכינה:

מתמטיקה           10 ש"ש

אנגלית               10 ש"ש

כתיבה אקדמית    2  ש"ש

סה"כ                 22 ש"ש