מר אהרון אלעד

מר
רכז מקצוע - מתמטיקה 3/4 יח"ל
אהרון אלעד
דוא"ל: