ד"ר שוקר פנינה

ד"ר
מרצה - משטר ופוליטיקה בישראל
שוקר פנינה
דוא"ל: