" "
מרצה-מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר תאיר תג'ר-שפריר

" "
דוא"ל: