חומרי לימוד למבחן התאמה במתמטיקה - מדויקים

למועמדים למסלול המכינה הייעודית למדעים מדויקים והנדסה, ולמכינות המרוכזות במתמטיקה 5 יח"ל / פיזיקה 5 יח"ל, אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה המתמטיים למסלול

 

מטרת הבחינה 

לבחון את הידע המתמטי עבור מועמדים שמבקשים להתקבל למכינה ברמת מתמטיקה 5 יח"ל, ואינם עומדים בתנאי הקבלה הנדרשים לרמות אלו.
להלן - פירוט תנאי הקבלה ומועדי הבחינה.

 

תהליך ההרשמה לבחינת התאמה במתמטיקה

ההרשמה לבחינת התאמה במתמטיקה מתבצעת רק לאחר ההרשמה למכינה.
עם סיום תהליך ההרשמה למכינה ושליחת המסמכים, ייבדקו נתוני המועמד/ת על ידי המכינה.
מועמדים שנדרשים לעבור מבחן התאמה במתמטיקה לצורך הקבלה למכינה - ישובצו למבחן על ידי המכינה, ויישלח להם מכתב זימון למבחן עם כל פרטי המבחן.
עם קבלת הציון, תיבדק בשנית התאמת המועמד/ת למכינה, ויישלח בהתאם מכתב קבלה מן המניין או מכתב דחייה.

רק מועמדים אשר נרשמו למכינה (רישום מקוון + שליחת מסמכים) יורשו לגשת למבחן למבחן התאמה במתמטיקה.

מבחן ההתאמה יתקיים ביום רביעי כ"ג ניסן תשפ"ד, 1/5/2024

 

חומרי עזר לבחינה

מחשבון מדעי

* שאלות לדוגמא

 

ציוני הבחינה

הבחינה הינה ללא ציון מספרי, אלא "עובר" או "נכשל".

 

התאמות בבחינה

מועמדים שזכאים להתאמות בבחינות, יש להגיש את האבחונים והמסמכים הנלווים לבדיקת יועצת המכינה לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה.

 

משך הבחינה - שלוש שעות.

 

נושאי לימוד לבחינה

אלגברה וטכניקה אלגברית -  חישוב לפי סדר פעולות חשבון, פישוט ביטויים לפי כללי חזקות, פישוט ביטויים לפי נוסחאות הכפל המקוצר, פירוק לגורמים וטרינום. משוואות ממעלה ראשונה ושנייה עם נעלם אחד (כולל במכנה) מערכות משוואות ממעלה ראשונה ושנייה עם שני נעלמים (כולל נעלמים במכנה), הבנת הקשר בין משמעות הפתרון למשמעות הגרפית, משוואות מיוחדות הנפתרות ע"י הצבה (t =ביטוי)

בעיות מילוליות - פיתרון בעיות מילוליות בנושאים הבאים: תנועה, קנייה ומכירה כולל אחוזים, בעיות גיאומטריות, בעיות כלליות ובעיות לוגיות. בכל הנושאים עשויות להיות שאלות עם אחוזים, ובשאלות גיאומטריות עשוי להידרש משפט פיתגורס.

גיאומטריה - הכרת המשולש, המקביליות (מקבילית, מלבן, ריבוע, מעוין), הטרפז, חישוב שטח משולש ומרובעים, משפט פיתגורס, הכרת המעגל וזוויות במעגל (היקפית, מרכזית).
היכרות הצורות והתכונות הגיאומטריות לשם יישומן בפתרון בעיות.

שאלות חשיבה - חוקיות של סדרות מסוגים שונים, חישוב אורכי צלעות על סמך שרטוט מצורף 

 

ספרי לימוד שניתן ללמוד מהם

ניתן להיעזר בספרי לימוד ברמת 4 יח"ל (אין עדיפות לספר מסוים): בני גורן/ גבי יקואל/ יואל גבע.

 

מבנה הבחינה

חלק א' - אלגברה - 6 שאלות

            בעיות מילוליות וגיאומטריה  - שאלה אחת

            גיאומטריה - 2 שאלות

חלק ב' - שאלות חשיבה - 5 שאלות 

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור עמנו קשר דרך עמוד צור קשר 

או בדוא"ל: Mechina.kda@biu.ac.il 

או בטלפונים: 03-5317956, 03-5318406, 03-5354079