מלגות וסיוע כספי

מלגות שכר לימוד ומלגות קיום יינתנו במסגרת המכינות הייעודיות וקדם מכינה לזכאים, בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • מלגות אלה מוענקות לתלמידי המכינה בגילאי 19-26 לאחר שירות צבאי או לאומי  ו/או בטווח של 5 שנים מיום שחרור מצה"ל/שירות לאומי, בהתאם למצב הכלכלי ובכפוף לקריטריונים של משרד החינוך והקרן לקליטת חיילים משוחררים. פרטים נוספים באתר  www.hachvana.mod.gov.il
 • הבקשה למלגה מוגשת לגופים אלו באמצעות טופסי הרישום למכינה הקדם אקדמית.
 • מלגת שכ"ל נעה בטווח של  25%-100% פטור משכ"ל.
 • מלגת הקיום נעה בטווח של  50%-150%.
 • חייל בודד עד לשנה מיום השחרור זכאי ל-100% שכ"ל + 150% מלגת קיום. לאחר שנה מיום השחרור – זכאותו תיבדק בהתאם למצבו הנוכחי.
 • המלגה מותנית בנוכחות סדירה בכל השיעורים במהלך לימודי מכינה שלא תפחת מ-80% בכל חודש.

מימון מכספי הפיקדון - ניתן לממן את שכר הלימוד גם מכספי הפיקדון.          

מלגות ללוחמים - מלגות שכ"ל לתלמידי המכינה אשר ששירתו כלוחמים, בכפוף לקרטריונים של משרד הבטחון.  

 

מלגות שכר לימוד יינתנו במסגרת המכינות המרוכזות במתמטיקה ופיזיקה, לממשיכים ללימודי הנדסה בבר-אילן, בהתאם לקריטריונים הבאים:

הפקולטה להנדסה תעניק מלגה לתלמידים אשר יסיימו מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל ו/או פיזיקה 5 יח"ל בקיץ תשפ"אואשר יתקבלו לפקולטה להנדסה בשנת הלימודים תשפ"ב!

גובה מלגה עבור מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - 2,500 ש"ח.
גובה מלגה עבור מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל - 2,500 ש"ח.

התנאים לקבלת מלגה
המלגה תינתן למי שיעמוד בכל התנאים הבאים גם יחד:

 1. סיום המכינה בהצלחה בשנה"ל תשפ"א.
 2. עמידה בכל תנאי הקבלה של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן.
 3. הרשמה ללימודי הנדסה בתקופת הרישום הקרובה (תשפ"ב) - להנדסת חשמל או הנדסת מחשבים.
 4. בעלי נתונים מתאימים יוכלו גם ללמוד בתכניות משולבות בהנדסת חשמל-מוסיקה, הנדסת חשמל-מתמטיקה והנדסת חשמל-פיזיקה.
 5. לימודים מן המניין בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן בשנה"ל תשפ"ב בלבד.
 6. המלגה תשולם במהלך שנה א' ללימודי התואר הראשון.