מלגות וסיוע כספי

מלגות שכר לימוד ומלגות קיום יוענקו במסגרת המכינות הייעודיות וקדם מכינה לזכאים

סוגי המלגות שניתנות במסגרת המכינה:

מלגה מטעם הקרן והאגף לחיילים משוחררים - 
מיועדת לחיילים/ת משוחררים/ות או למי ששירת/ה בשירות הלאומי, אשר טרם עברו 5 שנים מיום השחרור.
תתאפשר זכאות למלגת שכ"ל + מלגת קיום, על בסיס מצב סוציו-אקונומי, ובכפוף לקריטריונים של הקרן והאגף לחיילים משוחררים.

מלגה מטעם משרד החינוך -  
מיועדת לתלמידים/ות אשר אינם עומדים/ות בקריטריונים למלגה של הקרן והאגף לחיילים משוחררים (פטור משירות צבאי / עברו 5 שנים מיום השחרור וכד').
תתאפשר זכאות למלגת שכ"ל בלבד, על בסיס מצב סוציו-אקונומי, ובכפוף לקריטריונים של משרד החינוך.

מלגת לוחמים -
מיועדת לתלמידים/ת אשר שירתו כלוחמים/ות בצבא, וזכאים/ות לכרטיס שחרור זהב, ואשר טרם עברו 5 שנים מיום השחרור.
"לוחם" הינו מי שהשתחרר מצה"ל החל משנת 2008 וקיבל לידו תעודת שחרור במעמד "זהב". מי שהשתחרר בטרם שנת 2008, יפנה לאכ"א לשם קבלת אישור על היותו לוחם ומשך השירות (לפחות 75% מהשירות).
זכאות למלגת שכ"ל מלאה, בכפוף לקריטריונים של הקרן והאגף לחיילים משוחררים.

מלגה מטעם תוכנית "הישגים להייטק" -[תוכנית "הישגים להייטק" לא תיפתח במסגרת המכינה בשנה"ל תשפ"ה]
מיועדת לתלמידים/ות אשר לומדים/ות במסלול המכינה הייעודית למדעים מדויקים והנדסה, ומשולבים/ות בתוכנית "הישגים להייטק".
זכאות למלגת שכ"ל מלאה + מלגת קיום, בכפוף לקריטריונים של התוכנית.
תלמידים אשר יהיו זכאים למלגה מהקרן/משרד החינוך, יקבל השלמה מטעם תוכנית "הישגים להייטק".  אין כפל מלגות.
תנאי קבלה לתוכנית "הישגים להייטק" ופרטים אודות התוכנית - בקישור זה.

 

תהליך הגשת הבקשה למלגה:

* תלמיד/ה המבקש/ת להגיש בקשה למלגה נדרש/ת למלא טופס בקשה למלגה מקוון, אשר מופיע בדף ההרשמה למכינה / בדף ההרשמה לקדם מכינה, וכן לצרף את כל המסמכים הנלווים הנדרשים, כמפורט בקישור זה.
 את הטופס המקוון והמסמכים הנלווים יש לשלוח בדוא"ל למשרדי המכינה: Mechina.kda@biu.ac.il

בקשה למלגה אשר לא תכלול את כל המסמכים הנדרשים - לא תועלה לדיון!

* הבקשה למלגה תועבר לגופים הרלוונטים ע"י המכינה.

* ועדת המלגות תתקיים כחודש לאחר תחילת הלימודים.

* דמי מקדמה - תשלום מקדמה בסך 1,600 ₪ הוא חובה לכולם, כולל תלמידים אשר מגישים בקשה למלגה, והכרחי להתחלת הלימודים במכינה. תלמידים אשר תאושר זכאותם למלגת שכ"ל מלאה - יקבלו החזר של דמי המקדמה, בקיזוז דמי שמירה ונלווים.

* לזכאים למלגת קיום מהקרן והאגף לחיילים משוחחרים - הפעימה הראשונה של מלגת הקיום תיכנס רק כחודשיים לאחר תחילת שנת הלימודים. לאחר מכן תיכנס מידי חודש, עד ה-25 לכל חודש.

* לזכאים למלגת קיום מטעם תוכנית "הישגים להייטק" - הפעימה הראשונה של מלגת הקיום תיכנס רק כשלושה חודשים לאחר תחילת שנת הלימודים. לאחר מכן תיכנס מידי חודש, ב-1 לכל חודש.

* לזכאים למלגת שכ"ל / קיום - המלגה מותנית בחובת נוכחות בשיעורים, שלא תפחת מ-80% בכל חודש. פירוט נוהל נוכחות בשיעורים - בקישור זה.

* לתלמידים שאינם זכאים למלגה - ניתן לממן את שכ"ל מכספי הפיקדון. להסבר התשלום באמצעות הפיקדון - בקישור זה.