הערכת סיכויי הקבלה לתואר

 

אוניברסיטת בר אילן מקיימת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב מכינות ייעודיות בשלושה מסלולי לימוד:

מדעים מדויקים והנדסה, מדעי הטבע והחיים ומדעי החברה והרוח.

לכל אוניברסיטה יש את שיטת החישוב שלה לשקלול ממוצע תעודת המכינה הייעודית ולחישוב הערכת סיכויי הקבלה לתואר. להלן פירוט שיטת החישוב לפי שתי האוניברסיטאות:

 הסבר מלא לשקלול ממוצע תעודת המכינה הייעודית וחישוב הערכת סיכויי הקבלה לתואר

סרטון הדרכה לאוניברסיטת בר-אילן: 

 

סרטון הדרכה לאוניברסיטת תל-אביב: 

 

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו דרך עמוד צור קשר