חומר הלימוד ומבחן התאמה לדוגמה

מועד המבחן והסבר על תנאי הקבלה

מבחן התאמה במתמטיקה - דוגמה

מבחן התאמה במתמטיקה - תשובות

דף נוסחאות לבחינת התאמה במתמטיקה (יופיע בבחינה)

 

הכנה לבחינת המיון במתמטיקה לשנה"ל תש"פ

 

מטרת הבחינה: לבדוק ידע בסיסי במתמטיקה (רמה של 3 יח"ל) בהיקף חומר מצומצם, והתאמה לרמות לימוד של 4 ו 5 יח"ל במתמטיקה.

 

חומרי עזר לבחינה: מחשבון מדעי ודף נוסחאות (ראה מעלה) אשר יופיע בבחינה.

לתלמידים הזכאים על סמך אבחון דידקטי/פסיכודידקטי,  יאושר גם שימוש בדף נוסחאות מורחב, בתנאי הצגת המסמכים הנדרשים.

 

התאמות בבחינה: מועמדים שזכאים להתאמות בבחינות, יש להגיש את האבחונים והמסמכים הנלווים לבדיקת יועצת המכינה לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה.

 

ספרי לימוד שניתן ללמוד מהם לבחינה: ניתן להיעזר בספרי לימוד ברמת 3 יח"ל (אין עדיפות לספר מסוים): בני גורן/ אהרון אספיס/יצחק שליו ואתי עוזר/ גבי יקואל/ יואל גבע.

 

רשימת הנושאים לבחינה:

* אלגברה וטכניקה אלגברית - סדר פעולות חשבון, נוסחאות הכפל המקוצר, פירוק לגורמים, משוואות ממעלה ראשונה ושנייה עם נעלם אחד, מערכות משוואות ממעלה ראשונה ושנייה עם שני נעלמים והבנת הקשר בין משמעות הפתרון למשמעות הגרפית, משוואה ריבועית, משוואות ומערכות עם פרמטר. משוואות עם נעלם במכנה.

גרפים - קריאת מידע (אינפורמציה) מגרפים המתארים מצבים "מציאותיים", והבנת המשמעות הגרפית של הפיתרון.

* בעיות מילוליות - פיתרון בעיות מילוליות בנושאים הבאים: תנועה, קנייה ומכירה כולל אחוזים, בעיות גיאומטריות, בעיות כלליות ובעיות לוגיות. בכל הנושאים עשויות להיות שאלות עם אחוזים, ובשאלות גיאומטריות עשוי להידרש משפט פיתרוגס.

* גיאומטריה אנליטית - הפונקציה הקווית, משוואת הישר הכללית ותיאורה הגרפי, הפונקציה הריבועית ותיאורה הגרפי, מציאת נקודות חיתוך בין קו ישר לפרבולה, מציאת נקודות עם הצירים, מציאת שטחים המורכבים ממשולשים, מלבנים וטרפזים שנוצרו על ידי קווים ישרים במערכת צירים.

מרחק בין שתי נקודות, אמצע קטע, ישרים מקבילים, ישרים מאונכים, מעגל קנוני, מעגל כללי, משיק למעגל, מעגל משיק לצירים.

* גיאומטריה - הכרת המשולש, המקביליות (מקבילית, מלבן, ריבוע, מעוין), הטרפז, חישוב שטח משולש ומרובעים, משפט פיתגורס, הכרת המעגל וזוויות במעגל (היקפית, מרכזית).

הכרות הצורות והתכונות הגיאומטריות לשם יישומן בפתרון בעיות. במבחן לא תופענה שאלות הוכחה.

* טריגונומטריה של המישור - הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס במשולש ישר זווית ושימוש בהן. יישומים במישור: משולשים ישרי זווית ומצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית - משולש שווה שוקיים, משולש כללי, מלבן, מעוין. במהלך פתרון הבעיות יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של המצולעים השונים וכן חישובי שטחים והיקפים ללא שימוש בפרמטרים.