בחינת אמיר"ם - כל מה שחשוב לדעת במקום אחד!

 

בחינת אמיר"ם הינה בחינה באנגלית המיועדת למטרת מיון ובדיקת רמת האנגלית עבור מועמדים המבקשים להתקבל ללימודים אקדמיים.
מועמדים המבקשים להתקבל למסלולים שלא דורשים ציון בבחינת הפסיכומטרי, יתבקשו לגשת לבחינת אמיר"ם (המקבילה לחלק האנגלית של הפסיכומטרי), על מנת לאמוד את רמתם באנגלית. השיבוץ לקורסי אנגלית במהלך התואר מתבצע על פי תוצאות הבחינה.

הציון המינימלי הנדרש בבחינת אמיר"ם או בחלק האנגלית של הפסיכומטרי על מנת להתקבל ללימודי תואר באוניברסיטת בר אילן הינו 85.

את מדרג הציונים בבחינה ורמות קורסי האנגלית, ניתן למצוא באתר של היחידה לאנגלית כשפה זרה.

מועמדים שכבר נבחנו בפסיכומטרי וקיבלו לפחות 85 בחלק האנגלית, יכולים להגיש מועמדות לתואר עם הציון של הפסיכומטרי, ואינם נדרשים להיבחן שוב בבחינת אמיר"ם.
יש לוודא מול המחלקה ללימודי התואר שהציון מעודכן אצלם, וקביל להגשת מועמדות.

מטרת בחינת אמיר"ם

בחינת אמיר"ם נערכות על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו), המספק שירותי פיתוח, תפעול וציינון של כלים ומערכים למדידה והערכה עבור ארגונים ומוסדות שונים.

המטרה של בחינת אמיר"ם (ראשי תיבות של אנגלית מיון לרמות מחשוב) היא לסייע למוסדות להשכלה גבוהה בישראל להעריך את הידע באנגלית של סטודנטים ומועמדים לתואר.

באוניברסיטת בר אילן למשל, לאחר השלמת בחינת אמיר"ם וקבלת הציונים, ממוינים הנבחנים לרמות אנגלית שונות, ומשובצים בלימודי התואר לקורסי אנגלית בהתאם לרמתם.

מי צריך בחינת אמיר"ם?

 • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית אך לא קיבלו בפרק האנגלית ציון העומד בדרישות הקבלה למחלקה/לחוג אליהם הם מעוניינים להתקבל. מועמדים אלו יכולים לשפר את הציון שלהם באנגלית דרך בחינת אמיר"ם.
 • מועמדים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית.
 • סטודנטים שלא קיבלו פטור מלא מקורסים באנגלית יכולים לשפר ציון באמצעות בחינת אמיר"ם.

מי רשאי לגשת לבחינת אמירם? באיזו תדירות?

כל מי שמחזיק בתעודת זהות ישראלית או דרכון ישראלי ברי-תוקף יכול להירשם ולהיבחן, כאשר ההרשמה לבחינת אמיר"ם אינה מותנית בהרשמה למוסד אקדמי.

אין הגבלה על מספר הפעמים בהם ניתן להיבחן. כל מי שרשאי להיבחן יכול לגשת לבחינות כמה פעמים שיחפוץ בכך, ובלבד שיעברו לפחות 35 יום ממועד בחינה אחד לשני.

מהם ההבדלים בין מבחן אמי"ר לבין מבחן אמיר"ם?

עם התקדמות השימוש במחשוב, המרכז הארצי הסיר את השימוש בבחינת אמי"ר והותיר את השימוש בבחינת אמיר"ם בלבד. יחד עם זאת אנו נעמוד על ההבדלים בין בחינת אמיר"ם לבין מה שהיה נהוג כבחינת אמי"ר.

שני המבחנים היו זהים בתוכנם ובמהותם אך היו ביניהם מספר הבדלים קלים כגון:

 1. ההבדל הבסיסי - מבחן אמיר"ם הינו מבחן ממוחשב ואילו מבחן אמי"ר נעשה בזמנו באופן ידני באמצעות עפרון בלבד.
 2. כלל ארצי לעומת מקומי - מבחן אמי"ר נערך באופן כלל ארצי ומתאים לכל האוניברסיטאות בו זמנית, בעוד שמבחן אמיר"ם נערך על ידי מוסד הלימודים האקדמי אליו מעוניינים להירשם.
 3. חישוב ציוני הבחינה – למרות שמבנה השאלות ותוכן המבחן דומים הן באמי"ר והן באמיר"ם, חישוב הציון הסופי נעשה באופן מעט שונה ביניהם. לחישוב זה אין כלל משמעות בעת ההרשמה למוסד האקדמי, כל עוד הציון הסופי עומד בקריטריון ההרשמה.
 4. מבנה המבחן - בעוד שמבחן אמי"ר מכיל שאלות מובנות מראש, מבחן אמיר"ם, בתוקף היותו ממוחשב מכיל אלגוריתם המאפשר להתאים את השאלות לרמתו של כל נבחן, כך שאחר כל שאלה שנענית נכונה תבוא שאלה מעט קשה יותר ולהיפך וזאת על מנת לאמוד את רמת התלמיד בצורה הטובה ביותר.
 5. אורך המבחן – הבדל נוסף הוא משך שתי הבחינות. מבחן אמי"רם קצר יותר, כשעה כאשר במהלכה מי שסיים את הבחינה מורשה לצאת מהחדר, בניגוד למבחן אמי"ר שהוא גם ארוך יותר וגם סגור עד תום הזמן.
 6. חלוקת הזמן בין חלקי הבחינה ושאלותיה – חלוקת הזמן היא מעט יותר גמישה במבחן אמי"ר לעומת מבחן אמיר"ם.
 7. חזרה על שאלות שנעשו – במבחן אמיר"ם לא ניתן לדלג על שאלה קדימה או לחזור אחורה לשאלה שכבר נעשתה, בניגוד למבחן אמי"ר בו כן היה ניתן לעשות זאת.

ההרשמה לבחינות:

ההרשמה לבחינת אמיר"ם- מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

ההרשמה לבחינות אמיר"ם המתקיימות באוניברסיטת בר אילן- מתבצעת דרך מוקד שירות ומידע של האוניברסיטה.
על מנת להירשם לבחינת אמיר"ם בבר אילן, עליכם להיות רשומים כסטודנטים במועד הבחינה.

יש לוודא שהציון בבחינת אמיר"ם נשלח והתעדכן במחלקה ללימודי התואר אליו אתם מגישים מועמדות.

 • תאריך עדכון אחרון: 10/07/2022