בחינת אמי"ר / אמיר"ם - כל מה שחשוב לדעת במקום אחד!

 

בחינת אמי"ר/ אמיר"ם הינה בחינה באנגלית המיועדת למטרת מיון ובדיקת רמת האנגלית עבור מועמדים המבקשים להתקבל ללימודים אקדמיים.
מועמדים המבקשים להתקבל למסלולים שלא דורשים ציון בבחינת הפסיכומטרי, יתבקשו לגשת לבחינת אמי"ר/ אמיר"ם (המקבילה לחלק האנגלית של הפסיכומטרי), על מנת לאמוד את רמתם באנגלית. השיבוץ לקורסי אנגלית במהלך התואר מתבצע על פי תוצאות הבחינה.

הציון המינימלי הנדרש בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם או בחלק האנגלית של הפסיכומטרי על מנת להתקבל ללימודי תואר באוניברסיטת בר אילן הינו 85.

את מדרג הציונים בבחינה ורמות קורסי האנגלית, ניתן למצוא באתר של היחידה לאנגלית כשפה זרה.

מועמדים שכבר נבחנו בפסיכומטרי וקיבלו לפחות 85 בחלק האנגלית, יכולים להגיש מועמדות לתואר עם הציון של הפסיכומטרי, ואינם נדרשים להיבחן שוב באמי"ר/ אמיר"ם.
יש לוודא מול המחלקה ללימודי התואר שהציון מעודכן אצלם, וקביל להגשת מועמדות.

מטרת בחינת אמי"ר ובחינת אמיר"ם

בחינת אמי"ר כמו גם בחינת אמיר"ם נערכות על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו), המספק שירותי פיתוח, תפעול וציינון של כלים ומערכים למדידה והערכה עבור ארגונים ומוסדות שונים.

המטרה של בחינת אמי"ר (ראשי תיבות של אנגלית מיון לרמות) ושל בחינת אמיר"ם (ראשי תיבות של אנגלית מיון לרמות מחשוב) היא לסייע למוסדות להשכלה גבוהה בישראל להעריך את הידע באנגלית של סטודנטים ומועמדים לתואר.

באוניברסיטת בר אילן למשל, לאחר השלמת בחינת אמי"ר או בחינת אמיר"ם וקבלת הציונים, ממוינים הנבחנים לרמות אנגלית שונות, ומשובצים בלימודי התואר לקורסי אנגלית בהתאם לרמתם.

מי צריך בחינת אמי"ר או בחינת אמיר"ם?

 • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית אך לא קיבלו בפרק האנגלית ציון העומד בדרישות הקבלה למחלקה/לחוג אליהם הם מעוניינים להתקבל. מועמדים אלו יכולים לשפר את הציון שלהם באנגלית דרך בחינת אמי"ר או בחינת אמיר"ם.
 • מועמדים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית.
 • סטודנטים שלא קיבלו פטור מלא מקורסים באנגלית יכולים לשפר ציון באמצעות בחינת אמיר"ם או בחינת אמי"ר.

מי רשאי לגשת לבחינת אמי"ר ולבחינת אמירם? באיזו תדירות?

כל מי שמחזיק בתעודת זהות ישראלית או דרכון ישראלי ברי-תוקף יכול להירשם ולהיבחן, כאשר ההרשמה לבחינת אמיר"ם ולבחינת אמי"ר אינה מותנית בהרשמה למוסד אקדמי.

אין הגבלה על מספר הפעמים בהם ניתן להיבחן. כל מי שרשאי להיבחן יכול לגשת לבחינות כמה פעמים שיחפוץ בכך, ובלבד שיעברו לפחות 35 יום ממועד בחינה אחד לשני.

מהם ההבדלים בין מבחן אמי"ר לבין מבחן אמיר"ם?

כעקרון, שני המבחנים זהים בתוכנם ובמהותם אך יש ביניהם מספר הבדלים קלים כגון:

 1. ההבדל הבסיסי - מבחן אמיר"ם הינו מבחן ממוחשב ואילו מבחן אמי"ר נעשה באופן ידני באמצעות עפרון בלבד.
 2. כלל ארצי לעומת מקומי - מבחן אמי"ר נערך באופן כלל ארצי ומתאים לכל האוניברסיטאות בו זמנית, בעוד שמבחן אמיר"ם נערך על ידי מוסד הלימודים האקדמי אליו מעוניינים להירשם.
 3. חישוב ציוני הבחינה – למרות שמבנה השאלות ותוכן המבחן דומים הן באמי"ר והן באמיר"ם, חישוב הציון הסופי נעשה באופן מעט שונה ביניהם. לחישוב זה אין כלל משמעות בעת ההרשמה למוסד האקדמי, כל עוד הציון הסופי עומד בקריטריון ההרשמה.
 4. מבנה המבחן - בעוד שמבחן אמי"ר מכיל שאלות מובנות מראש, מבחן אמיר"ם, בתוקף היותו ממוחשב מכיל אלגוריתם המאפשר להתאים את השאלות לרמתו של כל נבחן, כך שאחר כל שאלה שנענית נכונה תבוא שאלה מעט קשה יותר ולהיפך וזאת על מנת לאמוד את רמת התלמיד בצורה הטובה ביותר.
 5. אורך המבחן – הבדל נוסף הוא משך שתי הבחינות. מבחן אמי"רם קצר יותר, כשעה כאשר במהלכה מי שסיים את הבחינה מורשה לצאת מהחדר, בניגוד למבחן אמי"ר שהוא גם ארוך יותר וגם סגור עד תום הזמן.
 6. חלוקת הזמן בין חלקי הבחינה ושאלותיה – חלוקת הזמן היא מעט יותר גמישה במבחן אמי"ר לעומת מבחן אמיר"ם.
 7. חזרה על שאלות שנעשו– במבחן אמיר"ם לא ניתן לדלג על שאלה קדימה או לחזור אחורה לשאלה שכבר נעשתה, בניגוד למבחן אמי"ר בו כן ניתן לעשות זאת.

ההרשמה לבחינות:

ההרשמה לבחינת אמי"ר/ אמיר"ם- מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

ההרשמה לבחינות אמיר"ם המתקיימות באוניברסיטת בר אילן- מתבצעת דרך מוקד שירות ומידע של האוניברסיטה.
על מנת להירשם לבחינת אמיר"ם בבר אילן, עליכם להיות רשומים כסטודנטים במועד הבחינה.

יש לוודא שהציון בבחינת אמי"ר/ אמיר"ם נשלח והתעדכן במחלקה ללימודי התואר אליו אתם מגישים מועמדות.

 • תאריך עדכון אחרון: 10/07/2022

מהו מבחן אמיר"ם?

מועמדים המעוניינים להירשם ללימודים אקדמיים בכל מוסד אקדמי שהוא, נדרשים להציג ציון פסיכומטרי מסוים המותאם לרף הקבלה בכל אחד ממוסדות הלימוד האקדמאים הללו, כאשר מרכיב האנגלית כשלעצמו נדרש לעמוד ברף מסוים משלו. בהיעדר תנאי זה, יש לגשת למבחן אמיר או מבחן אמיר"ם על מנת להשיג ציון העומד בתנאי הקבלה באנגלית, שהוא 85 למבחן אמירם ו – 185 למבחן אמי"ר, כך שלמעשה מבחנים אלה מהווים נדבך חשוב ביותר בעת הקבלה ללימודים אקדמיים.

קורס הכנה למבחן אמיר"ם מסייע לכל מועמד להשיג ציון באנגלית העומד ברף הקבלה לקראת ההרשמה לשנת הלימודים.

מהם ההבדלים בין מבחן אמי"ר למבחן אמירם

כעקרון, שני המבחנים זהים בתוכנם ובמהותם אך יש ביניהם מספר הבדלים קלים, הבאים לידי ביטוי גם בקורס ההכנה למבחן אמי"רם, כגון:

 1. ההבדל הבסיסי - מבחן אמיר"ם הינו מבחן ממוחשב ואילו מבחן אמי"ר נעשה באופן ידני באמצעות עפרון בלבד.

 2. חישוב ציוני הבחינה – למרות שמבנה השאלות ותוכן המבחן דומים הן באמי"ר והן באמירם, חישוב הציון הסופי נעשה באופן מעט שונה מבחן אמיר"ם למבחן אמי"ר. לחישוב זה אין כלל משמעות בעת ההרשמה למוסד האקדמי, כל עוד הציון הסופי עומד בקריטריון ההרשמה.

 3. מבנה המבחן - בעוד שמבחן אמי"ר מכיל שאלות מובנות מראש, מבחן אמיר"ם, בתוקף היותו ממוחשב מכיל אלגוריתם המאפשר להתאים את השאלות לרמתו של כל נבחן, כך שאחר כל שאלה שנענית נכונה תבוא שאלה מעט קשה יותר ולהיפך וזאת על מנת לאמוד את רמת התלמיד בצורה הטובה ביותר.

 4. אורך המבחן – הבדל נוסף הוא משך שתי הבחינות. מבחן אמי"רם קצר יותר, כשעה כאשר במהלכה מי שסיים את הבחינה מורשה לצאת מהחדר, בניגוד למבחן אמי"ר שהוא גם ארוך יותר וגם סגור עד תום הזמן.

 5. חלוקת הזמן בין חלקי הבחינה ושאלותיה – חלוקת הזמן היא מעט יותר גמישה במבחן אמי"ר לעומת מבחן אמיר"ם.

 6. חזרה על שאלות שנעשו– במבחן אמירם לא ניתן לדלג על שאלה קדימה או לחזור אחורה לשאלה שכבר נעשתה, בניגוד למבחן אמי"ר בו כן ניתן לעשות זאת.

 

מבנה קורס הכנה למבחן אמירם

קורס הכנה למבחן אמירם של אוניברסיטת בר אילן מקיף את נושא האנגלית הן מבחינת אוצר המילים, הן מבחינת התמודדות עם טקסט לקריאה ומענה דקדוקי נכון על שאלות, הן מבחינת תרגול שאלות הבחינה באופן ממוחשב וכן מבחינת חלוקת הזמן בין חלקי הבחינה השונים.

היות ומרכיב הזמן מאוד חשוב במבחן אמיר"ם ולא ניתן לחזור אחורה ולתקן שאלות, קיימת חשיבות לתרגול השוטף וללימוד טכניקות שונות שמסייעות בפתרון הבחינה בצורה היעילה ביותר.

 

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר לקבלת פרטים נוספיםעל קורס הכנה למבחן אמירם דרך עמוד צור קשר או בטלפונים:03-5354079, 03-5318406, 03-5317956