הגשת בקשה למועד ג'

נוהל הגשת בקשה למועד ג' (מועד מיוחד)

 

לא ניתן להגיש יותר בקשות למועד מיוחד עבור סמסטר א'

הבקשות מעתה יהיו תקפות לבחינות סמסטר ב' בלבד!

 

על מנת להגיש בקשה למועד מיוחד, יש להיכנס לטופס הבקשה (מפורסם גם בלוח המודעות בעמוד הראשי של אתר המכינה), למלא אותו ולשלוח.

הבקשה תידון בקרב הנהלת ויועצות המכינה והתלמיד/ה י/תעודכן בהקדם.

אנא הקפידו למלא את הטופס בזמן ולשלוח אותו.