נוהל הגשת בקשה למועד ג'

בקשות לתשפ"ד סמסטר א' ניתן להגיש עד שבועים לאחר קבל ציון מועד ב' -  לא יתקבלו בקשות לאחר מכן. 

 

בקשות למועדי ג' ניתן להגיש דרך הקישור הבא בלבד – קישור בקשה למועד ג'.

לא יתקבלו בקשות אשר יועברו במייל.

בקשות למועדי ג' לא מאושרות באופן אוטומטי, אלא רק לאחר הגשת הבקשה כנדרש והחלטת ועדה אקדמית בדבר אישור/דחיית הבקשה.

תלמידים שמבקשים לגשת לבחינת מועד ג' במסגרת זכאותם למתווה חרבות ברזל, נדרשים גם הם להגיש בקשה הבחינות הרלוונטיות שבהן מבקשים לגשת למועד ג'.

 • אישור של מועד ג' ניתן באופן חריג ביותר, ומאושר בכפוף לנסיבות מיוחדות, כמפורט בתקנון הלימודים, סעיף 8.12 – תקנון לימודים של המכינה
 • יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל קורס.
 • הגשת הבקשה תתאפשר רק לאחר קיום מועד ב' במקצוע המבוקש.
 • הגשת הבקשה למועד ג' ניתנת לביצוע עד שבוע מיום קבלת ציון מועד ב', ולא יאוחר מכך.
 • לכל בקשה נדרש לצרף מסמכים רלוונטיים כמפורט להלן:
  • במידה והסיבה לבקשה היא בגין נסיבות רפואיות, יש להציג במעמד הבקשה אישור רפואי / מחלה, כולל פירוט ימי המחלה המאושרים.
  • במידה והסיבה לבקשה היא בגין שירות מילואים, יש להציג במעמד הבקשה אישור מילואים בפועל.
  • אם הסיבה לבקשה היא בגין זכאות במסגרת מתווה "חרבות ברזל" אין צורך לצרף מסמכים, יש לציין בסיבת הבקשה בסעיף 8:  "זכאי/ת במסגרת מתווה חרבות ברזל".

 

בחינות מועדי ג' יתקיימו במהלך סמסטר ב', במקביל ללימודים.

 

בברכה,

צוות המכינה