נוהל הגשת בקשה למועד ג'

בקשות לתשפ"ג סמסטר א' ניתן להגיש עד שבועים לאחר קבל ציון מועד ב' -  לא יתקבלו בקשות לאחר מכן. 

 

בקשות למועדי ג' ניתן להגיש דרך הקישור הבא בלבד – קישור בקשה למועד ג'.

לא יתקבלו בקשות אשר יועברו במייל.

הקישור מופיע גם בעמוד הראשי של אתר המכינה תחת "קישורים שימושיים".

 

בקשות למועדי ג' לא מאושרות באופן אוטומטי, אלא רק לאחר הגשת הבקשה כנדרש והחלטת ועדה אקדמית בדבר אישור/דחיית הבקשה.

 

  • אישור של מועד ג' ניתן באופן חריג, ומאושר בכפוף לנסיבות מיוחדות, כמפורט בתקנון הלימודים, סעיף 7.10 – תקנון לימודים של המכינה
  • במידה ולא ניגשת מנסיבות רפואיות, יש להציג במעמד הבקשה אישור רפואי / מחלה.

 

בחינות מועדי ג' יתקיימו במהלך חודש אוגוסט.

לתשומת ליבך – במידה ואכן יאושר לך לגשת למועד ג', הדבר יעכב את קבלת תעודת המכינה.

תעודות המכינה עבור כלל התלמידים מועברות לאוניברסיטת בר-אילן ולאוניברסיטת תל-אביב באמצע חודש אוגוסט 2022.

עד למועד זה בלבד האוניברסיטה מתחייבת לשמור מקומות לבוגרי המכינה. לאחר מועד זה הקבלה על בסיס מקום פנוי.