תוכנית 30+ - תנאי קבלה וסדרי רישום

תנאי קבלה:

  • מועמדים בני 30 ומעלה או, אלו אשר יהיו בני 30 במהלך המכינה.

  • בעלי 12 שנות לימוד .

* מועמדים שלמדו ונבחנו בתיכון בשפה שאינה עברית, נדרשים
   לציון 84 לפחות בבחינת יע"ל.

ועדת קבלה:

הבקשה למועמדות תועבר לדיון בוועדת הקבלה של התכנית.

הוועדה רשאית לדחות פניות של מועמדים שלא עמדו בתנאי הקבלה. תשובות על קבלה או אי קבלה נשלחות בדואר ו/או במייל בלבד ולא ימסרו בטלפון.

ערעורים:

מועמדים שנדחו רשאים להגיש ערעור, במידה ויש להם נתונים נוספים הנוגעים לעניין הקבלה אשר לא נלקחו בחשבון במהלך הטיפול הרגיל בבקשתם.

מועמד המבקש לערער על אי קבלתו יפנה במכתב מנומק למשרדי המכינה.

רישום:

ההרשמה מתבצעת דרך אתר האינטרנט של התוכנית, וכוללת את השלבים הבאים:

  1. תשלום דמי רישום בסך 248 ₪ (אשר אינם מהווים חלק משכ"ל, ולא יוחזרו גם אם לא התקבל המועמד ללימודים ו/או לא מימש את זכותו ללמוד).
  2. צירוף המסמכים הנדרשים (צילום ת"ז + אישור על 12 שנות לימוד/תעודת בגרות).
  3. תשלום שכר הלימוד בסך 5,800 ₪ + 313 ש"ח דמי אבטחה (בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון שכר הלימוד).

לא ניתן יהיה לדון בבקשה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים.

*פתיחת התכנית מותנית במס' נרשמים.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו  קשר לפרטים נוספים בנושא מכינה 30+ ולימודים ללא בגרות מעל גיל 30 דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-7384486 (במידה ואין מענה, שלחו הודעה דרך עמוד צור קשר ונחזור אליכם בהקדם).

הנהלת התכנית מוסמכת לערוך שינויים בתוכנית הלימודים, במשך הלימודים, במועד פתיחה וסיום שנת הלימודים, בפתיחה וסיום של כל סמסטר ובתאריכי בחינות, הכל לפי שיקול דעתה.

תלמיד הנרשם לתכנית מקבל על עצמו את נהלי ותקנוני התכנית כפי שפורסמו וכפי שיפורסמו מעת לעת.