לקויות למידה והתאמות בבחינות

במסגרת לימודי המכינה, תינתן אפשרות לקבלת התאמות בבחינות, בתנאי הצגת האישורים המתאימים.


האישורים הנדרשים לזכאות התאמות בבחינות

לצורך בדיקת הזכאות ואישור ההתאמות בבחינות, יש להעביר ליועצת המכינה את האישורים הרלוונטיים המזכים בהתאמות:

 • לבקשת התאמות על סמך אבחון דידקטי – יש לצרף עותק של אבחון לקויות למידה. יתקבלו אבחונים של מכוני מת"ל בלבד, או מכונים המאבחנים באמצעות מת"ל.
  לא יתקבלו אבחונים קודמים שאינם של מכון מת"ל.
 • לבקשת התאמות עולה חדש – יש לצרף תעודת עולה.
 • לבקשת התאמות על רקע רפואי – יש לצרף אישורים רפואיים רלוונטיים.

ההתאמות בבחינות יאושרו בכפוף להצגת המסמכים המתאימים בלבד.

 

תלמידים שניגשים לאבחון במהלך לימודי המכינה

משך תהליך האבחון הוא כחודשיים, ולכן מומלץ לפנות למכוני האבחון בהקדם!

תיאום האבחון נעשה ע"י התלמיד באופן עצמאי מול מכוני האבחון.

להלן – פרטי התקשרות של מכוני מת"ל ברחבי הארץ.

 

החזר כספי עבור אבחון לקות למידה

 1. תלמידי המכינה שזכאים למימון כלשהו מהקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים (שכר לימוד ו/או דמי קיום), זכאים להחזר עבור אבחון לקויות למידה עד סכום כולל של 1,300 ₪ בלבד - כל זאת במסגרת תקופת הלימודים במכינה/קדם מכינה, ובתנאי שטרם חלפו 5 שנים מיום שחרורם מצה"ל.
   
 2. קבלת ההחזר מותנית בכך שהבקשה להחזר תוגש לא יאוחר מחודשיים לפני תום הלימודים במכינה.
   
 3. לצורך קבלת ההחזר יש לגשת לאבחון רק לאחר תחילת הלימודים במכינה.
  המגזרים הבאים בלבד יכולים לבצע את האבחון עד 3 חודשים טרם התחלת הלימודים במכינה (ובתנאי שנרשמו ללימודים ושטרם חלפו 5 שנים ממועד שחרורם / 10 שנים לבודד ומשרת מילואים פעיל):
  * חייל בודד בעל אישור בודד מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים
  * עולים חדשים עד 7 שנים
  * קבוצות מיעוטים (בעלי טופס מס' 2: דרוזים/ צ'רקסים/ בדואים)
  * יוצאי אתיופיה
  * חרדים
   
 4. הבקשה להחזר תוגש רק לאחר תחילת הלימודים במכינה בפועל.  במידה והתלמיד נושר או מבטל את הלימודים, הוא יחויב לשאת בעלויות האבחון  ולא יוכל לקבל החזר כספי.
   

תהליך קבלת ההחזר הכספי

תלמיד שעבר אבחון ומעוניין לקבל החזר כספי עבור מימון האבחון, נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. חשבונית מקורית בלבד ממכון האבחון שבו נערך האבחון הכולל חותמת וחתימה של המכון, תאריך האבחון, שם ות"ז של התלמיד.
 2. העתק האבחון מטעם המכון - יאושר אבחון מת"ל בלבד  
 3. אישור חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל של התלמיד בלבד.

כתובת מייל לשליחת אבחונים/אישורים רפואיים: vered.naimi@biu.ac.il

 

הערה חשובה: התאמות שניתנות במכינה תקפות למבחנים במסגרת המכינה בלבד, ואינן מחייבות ללימודי התואר. במסגרת לימודי התואר, יש לפנות בנושא ההתאמות למדור תמיכה והנגשה לסטודט באוניברסיטת בר-אילן לצורך בקשה להתאמות בלימודים, והוא הגורם שיקבע לאלו התאמות תהיה זכאי בלימודי התואר, ע"פ הקריטריונים המקובלים באוניברסיטה.