לקויות למידה והתאמות בבחינות

לתלמידי המכינה הייעודית תש"פ שנדרשים לעבור אבחון - מומלץ לפנות למכוני האבחון בהקדם על מנת שיאושרו התאמות לבחינות סמסטר א' במכינה.

במסגרת לימודי המכינה תינתן אפשרות לקבלת התאמות בבחינות, לתלמידים שעברו בעבר אבחון לקויות למידה או שיעברו אבחון במהלך המכינה.

לצורך בדיקת הזכאות ואישור ההתאמות בבחינות, יש להעביר ליועצת המכינה את האישורים הרלוונטיים המזכים בהתאמות:

  • לתלמידים שעברו אבחון דידקטי – יש לצרף עותק של אבחון לקויות למידה. יתקבלו רק אבחונים של מת"ל או אבחונים של "מרכז חדד", גם אם התלמיד אובחן בעבר ויש בידו אבחונים קודמים.
  • לתלמידים שזכאים להתאמות עולה חדש – יש לצרף תעודת עולה.
  • לתלמידים שזכאים להתאמות מסיבות רפואיות – יש לצרף אישורים רפואיים רלוונטיים.

לא יאושרו התאמות בבחינות ללא הצגת המסמכים המתאימים.

 

תלמידים שניגשים לאבחון במהלך לימודי המכינה:

חשוב לציין כי תהליך האבחון נמשך כחודשיים, ולכן מומלץ להתחיל אותו מוקדם ככל האפשר. התיאום לגבי האיבחון נעשה באופן עצמאי מול מכוני האיבחון.

 

החזר כספי עבור אבחון לקות למידה:

תלמידי המכינה שזכאים למימון כלשהו מהקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים (שכר לימוד ו/או דמי קיום), זכאים להחזר עבור אבחון לקויות למידה עד סכום כולל של 1,300 ₪ בלבד.

כל זאת במסגרת תקופת הלימודים במכינה, ובתנאי שטרם חלפו 5 שנים מיום שחרורם מצה"ל.

קבלת ההחזר מותנית בכך שהבקשה להחזר תוגש לא יאוחר מחודש לפני תום הלימודים במכינה.

תלמיד שעבר אבחון ומעוניין לקבל החזר כספי עבור מימון האבחון, נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. חשבונית מקורית בלבד ממכון האבחון שבו נערך האבחון הכולל חותמת וחתימה של המכון, תאריך האבחון, שם ות"ז של התלמיד.
  2. העתק האבחון מטעם המכון - יאושר אבחון מת"ל בלבד  

(להלן קישור לרשימת מכוני האבחון של מת"ל: https://www.nite.org.il/other-tests/matal/evaluation-institutes/

 

הערה חשובה: התאמות שניתנות במכינה תקפות למבחנים במסגרת המכינה בלבד, ואינן מחייבות ללימודי התואר. במסגרת לימודי התואר (החל מאוקטובר 2019), יש לפנות בנושא ההתאמות ליחידה למעורבות חברתית שבאוניברסיטת בר-אילן לצורך בקשה להתאמות בלימודים, והיא הגורם שיקבע לאלו התאמות תהיה זכאי בלימודי התואר, ע"פ הקריטריונים המקובלים באוניברסיטה.