חישוב תעודת מכינה ייעודית

הסבר מלא לחישוב ממוצע ציוני המכינה והערכת סיכויי הקבלה לתואר - שנה"ל תש"ף

 

הסבר מלא לחישוב ממוצע ציוני המכינה והערכת סיכויי הקבלה לתואר - שנה"ל תשע"ט

 

הסבר מלא לחישוב ממוצע ציוני המכינה והערכת סיכויי הקבלה לתואר - שנה"ל תשע"ח

 

הסבר מלא לחישוב ממוצע ציוני המכינה והערכת סיכויי הקבלה לתואר - שנה"ל תשע"ז

לחישוב תעודת מכינה ייעודית - שנה"ל תשע"ו