איך משוקלל ממוצע המכינה?

הסבר ונוסחה לחישוב ממוצע תעודת המכינה

הסבר מלא לחישוב ממוצע ציוני המכינה והערכת סיכויי הקבלה לתואר - לשנה"ל תשפ"ד

תעודת המכינה

 • תעודת המכינה תונפק בסוף שנה"ל לאחר קבלת כל ציוני מועדי ב' של סוף שנה"ל. לאחר הנפקת גיליון הציונים לא ניתן לערער על הציונים.
 • הציון שיירשם בתעודת מכינה הוא הציון הסופי המורכב מכל מטלות הקורס.
 • בהיעדר ציון באחת המטלות, לא יהיה ציון סופי בקורס.
 • ציון "עובר" במכינה ייעודית הוא ציון 60 ומתייחס לציון הסופי של כל קורס.
 • תעודת המכינה תכלול שני ממוצעים: ממוצע  עפ"י כלי חישוב של אוניברסיטת בר-אילן וממוצע על פי כלי החישוב של אוניברסיטת תל-אביב.
 • מתן בונוס בתעודת המכינה על ציון בקורס, מותנה בציון סופי 60 בקורס.
 • הציון הסופי בפיזיקה 5 יח"ל מורכב ממעבדה וציון קורס. כל אחד ממרכיבים אלה חייב להיות ציון "עובר".
 • בתעודת המכינה מצוינת הערכה מילולית כמפורט להלן:
  • תלמיד אשר יעמוד בהצלחה בכל הקורסים (ציון "עובר") – יצוין בתחתית תעודת המכינה "עמד בדרישות המכינה".
  • תלמיד אשר לא יעמוד בהצלחה בכל הקורסים (ציון פחות מ – 60 או א.צ או "נכשל" או ט.נ.), אזי יצוין בתחתית תעודת המכינה "לא עמד בדרישות המכינה" ותעודת המכינה תונפק ללא שקלול ממוצע.
 • העברת ציונים לאוניברסיטת תל-אביב:
  • תעודת המכינה תועבר לאוניברסיטת תל אביב רק לתלמידים שיירשמו לתואר  לשנה"ל העוקבת, ועל פי רשימה  שתתקבל ממשרד קבלת תלמידים של אוניברסיטת תל אביב.
  • תלמיד הדוחה את לימודיו בשנה או יותר - באחריותו להעביר את גיליון הציונים/תעודת המכינה באופן עצמאי למשרד לקבלת תלמידים באוניברסיטת תל-אביב.

קבלה ללימודים אקדמיים:

 • תעודת המכינה הייעודית תחליף את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי התואר באוניברסיטת בר אילן, ובאוניברסיטת תל-אביב, בהתאם לדרישות ותנאי הקבלה של המחלקות השונות בכל מוסד אקדמי, בשנת הלימודים הרלוונטית שאליה מעוניינ/ת התלמיד/ה להתקבל (למשל, תלמיד שלומד במכינה בשנה"ל תשפ"ד נדרש לעמוד בדרישות הקבלה לתואר לשנה"ל תשפ"ה).
 • תעודת המכינה תכלול שקלול ממוצע עפ"י אוניברסיטת בר-אילן ושקלול עפ"י אוניברסיטת תל-אביב.
 • באחריותו של התלמיד/ה לברר דרישות, תנאי קבלה ומועדי רישום לתואר המבוקש בכל מוסד  אקדמי.
 • ניתן להתקבל למחלקות בהתאם למסלול הלימודים הנלמד במכינה: מדעים מדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה והרוח.