תקנון שכר לימוד ותקנון לימודים

תשפ"ב

מכינות ייעודיות - תשפ"ב

 

מכינות מרוכזות - תשפ"ב

תקנון לימודים - מכינות מרוכזות - תשפ"ב

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - מחזור דצמבר 

מכינה ייעודית קמפוס חרדי - תשפ"ב

תקנון לימודים - מכינה ייעודית קמפוס חרדי גברים - תשפ"ב

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית קמפוס חרדי גברים - תשפ"ב

תוכנית 30+ תשפ"ב

תקנון לימודים - תוכנית 30+ תשפ"ב

תקנון שכר לימוד - תוכנית 30+ תשפ"ב סמסטר א' (אוקטובר 2021)

תקנון שכר לימוד- תוכנית 30+ תשפ"ב סמסטר א' (מסלול תעשייה אווירית - נובמבר 2021)

תשפ"א

מכינות מרוכזות תשפ"א

תקנון לימודים - מכינות קיץ מרוכזות - תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - מחזור מאי תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - מחזור יוני תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל - תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל - תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר באנגלית - תשפ"א

תקנון שכ"ל - קורס הכנה למבחן אמיר"ם - תשפ"א

קדם מכינה תשפ"א

תקנון לימודים - קדם מכינה - תשפ"א

תקנון שכ"ל - קדם מכינה - תשפ"א

מכינה ייעודית תשפ"א

תקנון לימודים - מכינה ייעודית תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית תשפ"א

תוכנית 30+ תשפ"א

תקנון לימודים - תוכנית 30+ תשפ"א

תקנון שכר לימוד - תשפ"א - סמסטר א'

תקנון שכר לימוד - תשפ"א - סמסטר ב'

תקנון שכר לימוד - תשפ"א - סמסטר קיץ

מכינות מעבר בערבית תשפ"א

תקנון לימודים- מכינות מעבר בערבית תשפ"א

תקנון שכר לימוד - ערבית למתחילים תשפ"א

תקנון שכר לימוד - ערבית למתקדמים תשפ"א

קמפוס חרדי תשפ"א

תקנון לימודים - מכינה ייעודית קמפוס חרדי גברים - תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית קמפוס חרדי גברים - תשפ"א

תקנון לימודים - קדם מכינה קמפוס חרדי גברים - תשפ"א

תקנון שכ"ל - קדם מכינה קמפוס חרדי גברים - תשפ"א

 

תש"ף

קדם מכינה תש"ף

תקנון לימודים - קדם מכינה תש"ף

תקנון שכ"ל - קדם מכינה תש"ף

תקנון שכ"ל - קדם מכינה מגזר חרדי תש"ף

מכינות קיץ תש"ף

תקנון לימודים - מכינות קיץ תש"ף

תקנון לימודים - מכינת מעבר בערבית - מתחילים ומתקדמים

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - מחזור מאי

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 5 יח"ל - מחזור יולי

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר באנגלית

תקנון שכ"ל - קורס הכנה למבחן אמיר"ם

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר בערבית מתחילים

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר בערבית מתקדמים

מכינה ייעודית תש"ף:

תקנון לימודים - מכינה ייעודית תש"פ

תקנון לימודים - מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים תש"פ

תקנון לימודים - מכינה ייעודית מגזר חרדי גברים תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית מגזר חרדים גברים תש"פ


 

תשע"ט

קדם מכינה תשע"ט:

תקנון לימודים - קדם מכינה תשע"ט

תקנון שכ"ל - קדם מכינה תשע"ט

מכינות קיץ תשע"ט:

תקנון לימודים - מכינות קיץ תשע"ט

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 4 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת פיזיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר באנגלית

תקנון שכ"ל - קורס הכנה למבחן אמיר"ם