תקנון שכר לימוד ותקנון לימודים

תשפ"ה

מכינות ייעודיות תשפ"ה

 
 
תוכנית 30+ תשפ"ה
 
 

 

תשפ"ד

קדם מכינה תשפ"ד
 
 
 
מכינות ייעודיות תשפ"ד
 
 
 
מכינות מרוכזות תשפ"ד
 
 
 
 
תוכנית 30+ תשפ"ד
 
 
 

תשפ"ג

מכינות ייעודיות תשפ"ג
 
 
 
קדם מכינה תשפ"ג
 
 
תוכנית 30+ תשפ"ג
 
 
 
 
 
מכינות מרוכזות - תשפ"ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכינות ערבית - תשפ"ג
 
 
 

 

תשפ"ב

מכינות ייעודיות - תשפ"ב
 
 
 
קדם מכינה - תשפ"ב
 
 

מכינות מרוכזות - תשפ"ב

תקנון לימודים - מכינות מרוכזות - תשפ"ב

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר באנגלית - תשפ"ב

תקנון שכ"ל - קורס הכנה למבחן אמיר"ם - תשפ"ב

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל - תשפ"ב

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל - תשפ"ב

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - מחזור מאי - תשפ"ב

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - מחזור דצמבר 

תקנון שכ"ל - מכינות מרוכזות - תשפ"ב

מכינה ייעודית קמפוס חרדי - תשפ"ב

תקנון לימודים - מכינה ייעודית קמפוס חרדי גברים - תשפ"ב

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית קמפוס חרדי גברים - תשפ"ב

תוכנית 30+ תשפ"ב

תקנון לימודים- תוכנית 30+ תשפ"ב

תקנון שכר לימוד- תוכנית 30+ תשפ"ב סמסטר א' (אוקטובר 2021)

תקנון שכר לימוד- תוכנית 30+ תשפ"ב סמסטר א' (מסלול תעשייה אווירית נובמבר 2021)

תקנון שכר לימוד- תוכנית 30+ תשפ"ב סמסטר ב'

תקנון שכר לימוד - תוכנית 30+ תשפ"ב סמסטר קיץ

מכינות מעבר בערבית תשפ"ב

תקנון לימודים מכינות מעבר בערבית תשפ"ב

תקנון שכר לימוד מכינת מעבר בערבית למתחילים תשפ"ב

תקנון שכר לימוד מכינת מעבר בערבית למתקדמים תשפ"ב

 

תשפ"א

מכינות מרוכזות תשפ"א

תקנון לימודים - מכינות קיץ מרוכזות - תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - מחזור מאי תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - מחזור יוני תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל - תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל - תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר באנגלית - תשפ"א

תקנון שכ"ל - קורס הכנה למבחן אמיר"ם - תשפ"א

קדם מכינה תשפ"א

תקנון לימודים - קדם מכינה - תשפ"א

תקנון שכ"ל - קדם מכינה - תשפ"א

מכינה ייעודית תשפ"א

תקנון לימודים - מכינה ייעודית תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית תשפ"א

תוכנית 30+ תשפ"א

תקנון לימודים - תוכנית 30+ תשפ"א

תקנון שכר לימוד - תשפ"א - סמסטר א'

תקנון שכר לימוד - תשפ"א - סמסטר ב'

תקנון שכר לימוד - תשפ"א - סמסטר קיץ

מכינות מעבר בערבית תשפ"א

תקנון לימודים- מכינות מעבר בערבית תשפ"א

תקנון שכר לימוד - ערבית למתחילים תשפ"א

תקנון שכר לימוד - ערבית למתקדמים תשפ"א

קמפוס חרדי תשפ"א

תקנון לימודים - מכינה ייעודית קמפוס חרדי גברים - תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית קמפוס חרדי גברים - תשפ"א

תקנון לימודים - קדם מכינה קמפוס חרדי גברים - תשפ"א

תקנון שכ"ל - קדם מכינה קמפוס חרדי גברים - תשפ"א

 

תש"ף

קדם מכינה תש"ף

תקנון לימודים - קדם מכינה תש"ף

תקנון שכ"ל - קדם מכינה תש"ף

תקנון שכ"ל - קדם מכינה מגזר חרדי תש"ף

מכינות קיץ תש"ף

תקנון לימודים - מכינות קיץ תש"ף

תקנון לימודים - מכינת מעבר בערבית - מתחילים ומתקדמים

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - מחזור מאי

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 5 יח"ל - מחזור יולי

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר באנגלית

תקנון שכ"ל - קורס הכנה למבחן אמיר"ם

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר בערבית מתחילים

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר בערבית מתקדמים

מכינה ייעודית תש"ף:

תקנון לימודים - מכינה ייעודית תש"פ

תקנון לימודים - מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים תש"פ

תקנון לימודים - מכינה ייעודית מגזר חרדי גברים תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית מגזר חרדים גברים תש"פ

תוכנית 30+ תש"ף

תקנון לימודים- תוכנית 30+- תש"ף

תקנון שכ"ל- תוכנית 30+ תש"ף סמסטר א'

תקנון שכ"ל- תוכנית 30+ תש"ף סמסטר ב'

תקנון שכ"ל- תוכנית 30+ תש"ף סמסטר קיץ

תשע"ט

קדם מכינה תשע"ט:

תקנון לימודים - קדם מכינה תשע"ט

תקנון שכ"ל - קדם מכינה תשע"ט

מכינות קיץ תשע"ט:

תקנון לימודים - מכינות קיץ תשע"ט

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 4 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת פיזיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר באנגלית

תקנון שכ"ל - קורס הכנה למבחן אמיר"ם