תקנון שכר לימוד ותקנון לימודים

מכינה ייעודית תשפ"א

תקנון לימודים - מכינה ייעודית תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית תשפ"א

תקנון לימודים - מכינה ייעודית קמפוס חרדי גברים - תשפ"א

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית קמפוס חרדי גברים - תשפ"א

 

קדם מכינה תש"ף

תקנון לימודים - קדם מכינה תש"ף

תקנון שכ"ל - קדם מכינה תש"ף

תקנון שכ"ל - קדם מכינה מגזר חרדי תש"ף

 

מכינות קיץ תש"ף

תקנון לימודים - מכינות קיץ תש"ף

תקנון לימודים - מכינת מעבר בערבית - מתחילים ומתקדמים

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - מחזור מאי

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 5 יח"ל - מחזור יולי

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר באנגלית

תקנון שכ"ל - קורס הכנה למבחן אמיר"ם

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר בערבית מתחילים

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר בערבית מתקדמים

 

מכינה ייעודית תש"פ:

תקנון לימודים - מכינה ייעודית תש"פ

תקנון לימודים - מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים תש"פ

תקנון לימודים - מכינה ייעודית מגזר חרדי גברים תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית מגזר חרדים גברים תש"פ


 

תוכנית 30+ - לתקנון לימודים ותקנון שכר לימוד

 

קדם מכינה תשע"ט:

תקנון לימודים - קדם מכינה תשע"ט

תקנון שכ"ל - קדם מכינה תשע"ט

 

מכינות קיץ תשע"ט:

תקנון לימודים - מכינות קיץ תשע"ט

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 4 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת פיזיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר באנגלית

תקנון שכ"ל - קורס הכנה למבחן אמיר"ם