פטורים

פטור בכתיבה מדעית

ציון 66 בקורס זה יקנה פטור מקורס הבעה עברית המהווה קריטריון בקבלה לאוניברסיטת בר-אילן והמכללות האזוריות שבפיקוחה האקדמי.