פטורים

פטור באנגלית

במסגרת לימודי אנגלית 4/5 יח"ל במכינה תהיה זכאות לגשת, ע"פ קריטריוני המכינה, למבחן המקנה פטור מלימודי אנגלית באוניברסיטה, המהווה דרישת חובה לתואר אקדמי - תקף לשנה"ל תשע"ט בלבד.

 

פטור בכתיבה מדעית

ציון 66 בקורס זה יקנה פטור מקורס הבעה עברית המהווה קריטריון בקבלה לאוניברסיטת בר-אילן והמכללות האזוריות שבפיקוחה האקדמי.