מבחן התאמה במתמטיקה ל 4/5 יח"ל

תנאי הקבלה לרמות 4/5 יח"ל במתמטיקה

לרמת מתמטיקה 5 יח"ל:

  • ציון החלק הכמותי בפסיכומטרי/מימ"ד -  115 ומעלה.
  • מינימום ציון 70 בבגרות במתמטיקה 4 יח"ל.

לרמת מתמטיקה 4 יח"ל:

  • ציון החלק הכמותי בפסיכומטרי/מימ"ד - 100 ומעלה.
  • מינימום ציון 85 בבגרות במתמטיקה 3 יח"ל.

 

מועמד שאינו עומד באחד מהנתונים שלעיל יידרש לעבור מבחן התאמה.

 

מועדי מבחן ההתאמה במתמטיקה

מבחן ההתאמה יתקיים במועדים הבאים:

* יום א', ט' בניסן, 14/04/19

* יום א', ז' באייר, 12/05/19

* יום א', ד' בתמוז, 07/07/19 בשעה 9:00

* יום ה', כ"ו באלול, 26/09/19 בשעה 9:00

ניתן לגשת למועד אחד בלבד!

 

מצ"ב קישור לחומרי הלימוד ובחינה לדוגמה.