מכינה ייעודית - מגזר חרדי גברים

מסלול המכינה הייעודית למדעי החברה והרוח

מגזר חרדי גברים

תאריכי המכינה: חשוון תשפ"ב - אלול תשפ"ב, נובמבר 2021 - אוגוסט 2022

 

להרשמה - לחץ כאן

 

קהל היעד:

גברים מהמגזר החרדי העונים על הגדרת חרדי על פי המל"ג כדלקמן: "התלמיד למד מכיתה ט'- עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים תשס"ח-    2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח של משרד החינוך".

 

מטרות המכינה:

 • הקניית כלים והרגלי למידה באווירה לימודית אישית ותומכת.
 • הכנה לקראת השתלבות בעולם האקדמיה.
 • סיום המכינה בהצלחה יוביל לקבלה ללימודי תואר ראשון במגוון מחלקות האוניברסיטה למדעי החברה והרוח ולפקולטה למשפטים.

 

יתרונות ללימודים במכינה:

 • תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות לצורך קבלה לאקדמיה, בכפוף לדרישות המחלקות.
 • במסגרת מסלולי המכינה מוענקות מלגות שכ"ל ומלגות קיום, ע"פ מפתח חברתי-כלכלי, ובכפוף לקריטריונים של משרד הביטחון ומשרד החינוך.
 • במסגרת לימודי המכינה ניתנת מעטפת לימודית רחבה של שיעורי עזר במתמטיקה, סטטיסטיקה  ואנגלית, ללא עלות.
 • שעות הלימוד במכינה נפרדות לגברים ולנשים.

 

תנאי קבלה למכינה:

 • אישור על שנות לימוד בישיבה 'תורתו אומנותו'.
 • שירות צבאי\אזרחי או תעודת פטור משירות.
 • ריאיון אישי
 • סיום מסלול הקדם מכינה בהצלחה
 • קבלת ציון 350 ומעלה במבחן מימ"ד, אשר יתקיים בתום מסלול הקדם מכינה.

 

מערכת שעות: שלושה ימים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

מקצועות לימוד במכינה:

מתמטיקה ברמת 3/4 יח"ל*       10/12 ש"ש

אנגלית ברמת 4 יח"ל                     8 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה                       2 ש"ש

כתיבה אקדמית                            2 ש"ש

סה"כ                                   22/24 ש"ש

 

*קורס מתמטיקה ברמת 4 יח"ל ייפתח בהתאם למספר הנרשמים.

**ללימודי תואר בכלכלה/חשבונאות/מינהל עסקים חובה מתמטיקה ברמת 4 יח"ל.

 

מלגותניתן לקבל מלגות עד 100% בכפוף לקריטריונים של משרד החינוך ומשרד הביטחון.

 

תנאי קבלה לאקדמיה: תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות לצורך קבלה לאקדמיה, בכפוף לדרישות המחלקות.

 

להרשמה - לחץ כאן

 

הקמפוס החרדי

אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002

טלפון: 077-2753094
פקס: 077-3643547 077-3643548

דוא"ל: ch.dep@biu.ac.il