הרשמה

 

הרשמה למכינות ייעודיות    - ההרשמה הסתיימה לכל המסלולים

הרשמה למכינות מרוכזות    - ההרשמה הסתיימה

הרשמה למכינת מעבר באנגלית -   - ההרשמה הסתיימה