הרשמה למכינת מעבר באנגלית

ההרשמה למכינה מתבצעת ב-2 שלבים. מועמדים שלא ישלימו את 2 השלבים, לא יתקיים דיון בקבלתם.

שלב א' - רישום מקוון -  להרשמה מקוונת לחץ כאן.

שלב ב' - מילוי טופס מועמדות ומסמכים נלווים - להלן פירוט הטפסים והמסמכים שיש לצרף:

  1. טופס הרשמה 
  2. צילום ת"ז
  3. צילום תעודת בגרות
  4. צילום ציון הפסיכומטרי (במידה ויש)

טופס מועמדות ומסמכים נלווים יש לשלוח רק במקביל לרישום מקוון (שלב א'), לא יתקיים דיון בטופסי רישום ללא רישום מקוון.

 

לתשומת לבך:  פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים.

לא ניתן לדון בבקשה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים. 

את המסמכים ניתן לשלוח בפקס: 03-7369904, או במייל: Yael.zeevi@biu.ac.il

 

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים דרך עמוד צור קשר או בטלפונים:

03-5354079, 03-5318406, 03-531795