מר פרידמן יהושע (שוקי)

מר
מרצה - מתמטיקה
פרידמן יהושע (שוקי)