" "
מרצה - מבוא לסטטיסטיקה

ד"ר נעה יעקובי

" "
דוא"ל: