תע"י דתי יחידה י'

יחידת לימוד: 
שנה: 

 

 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס תע"י י' 1 יח"ל שנה"ל תשע"ד

המרצה: גב' בתיה שמעי

 

 

חלק א' – שאלון 29106-תעי י

 

נושאי החובה:

 חלק א' : נושאים נבחרים בתולדות ישראל והעמים בדורות האחרונים,

תר"כ-תרע"ח, 1860-1918

 פרק א': מעמד היהודים במדינות השונות במחצית השניה של המאה ה- 10

 1. השתלבות היהודים בארצות האמנציפציה במערב אירופה, התגובות השונות

לאמנציפציה: אורתודוקסיה, ניאו-אורתודוכסיה, הרפורמים. המרת דת והתבוללות –

יש ללמד על 2 תגובות.

2. הגורמים והמאפיינים של האנטישמיות המודרנית (בהשוואה לשנאת ישראל בעבר).

2 ביטויי אנטישמיות במערב אירופה ובמרכזה: פרשת דרייפוס וביטוי אחד נוסף:

מפלגות אנטישמיות, עלילות הדם טיסא-אסלר ופולנא, הפטיציה האנטישמית.

2 ביטויי אנטישמיות ממזרח אירופה: פרעות "סופות בנגב", פרעות קישינב, עלילת

הדם של ביליס, הפרוטוקולים של זקני ציון

3. היחס ליהודים בארצות צפון אפריקה השונות לפני מעורבות המעצמות - מעמדם

המשפטי והכלכלי – יש ללמד על 2 מדינות. התמורות שחלו בארצות צפון אפריקה

אחרי מעורבות המעצמות בתחום המשפטי והכלכלי – יש ללמד על 2 מדינות.

4. ההגירה הגדולה: גורמיה, אופייה וכיווניה.

פרק ב': עלית הלאומיות בעמים ובישראל

 1. שורשי הלאומיות באירופה.

רעיונותיהם ותכניותיהם של מבשרי הציונות - הרב קלישר והרב אלקלעי.

 2. תנועת חיבת ציון: התהוות התנועה התפתחותה, קשייה והישגיה.

 3. מנהיגי תנועת חיבת ציון: פינסקר, החוברת "אוטואמנציפציה", הרב מוהליבר,

 

4. העלייה הראשונה (תרמ"ב- תרס"ג, 1094-1881)מניעי העלייה, הרכב העולים מהמזרח ומהמערב, המושבות הראשונות, הקשיים, הברון רוטשילד ושיטת האפוטרופסות,

פולמוס השמיטה כמשקף מאבק על אופי החיים המתהווים בארץ.

5. הרצל - רעיונותיו: במדינת היהודים.

 פעולותיו: כינוס הקונגרס הציוני, הקמת התנועה הציונית.

 פעילותו המדינית להשגת הצ'רטר.

 הישגים: תכנית באזל.

 פולמוס אוגנדה.

 6. זרמים בתנועה הציונית: ציונות מדינית, ציונות מעשית,

 ציונות דתית: הרקע להקמת תנועת המזרחי: "הקול הקורא", הרב ריינס מנהיג

 המזרחי וגישתו לציונות.

 7. התפשטות הרעיון הציוני בארצות האסלאם עד הצהרת בלפור: קשיים.

 8. העלייה השנייה (תרס"ד –תרע"ד, 1094 – 1014)- מניעי העלייה, מאפייני העולים

והשקפותיהם, הקשיים בארץ, דרכי התמודדות, כיבוש העבודה, כיבוש השמירה,

החייאת השפה העברית )ריב הלשונות(, הקמת הקבוצה, ייסוד "אחוזת בית" )תל

אביב(, הרב יצחק הכהן קוק - רבם של יפו והמושבות ומסע הרבנים.

 

מושגים :

חכם באשי, חלוקה, קפיטולציות, משה מונטיפיורי, היציאה מן החומות, פתח

תקווה, אימפריאליזם, 14 הנקודות של וילסון, חוזה ורסאי, ניל"י, הגדודים

העבריים, הצהרת בלפור.

 

 

 

נושאי הבחירה:

 

החברה היהודית בימי הבית השני:

 

פרק ח' : קץ הממלכה החשמונאית ושלטון הורדוס

 296 -188 'עמ

 פרק ט' : הניסיון הראשון של שלטון רומאי ישיר על יהודה – תקופת הנציבות

הראשונה

 235-247 'עמ

 פרק יא' : הסיבות למרד הגדול ונסיבות פריצתו

 284 – 265 'עמ

 פרק י"ב:  המרד הגדול ברומאים

 396 - 285 עמ'

פרק י"ג:  כיצד התאוששה היהדות מהמשבר של חורבן הבית?

 321 – 390 עמ'

פרק י"ד : רבן גמליאל וגיבוש המרכז ביבנה

 333- 322 עמ'