כל הסילבוסים

שם הקורססמל מיון מסלול יח"ל מרצה שנה
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"א
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"א
אנגלית קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה קדם מכינה גב' מורחיים עילית תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
כתיבה אקדמית - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
מתמטיקה למדעי החברה - קדם מכינה קדם מכינה מר אגו משה תשפ"א
מתמטיקה מדעים מדוייקים - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
מתמטיקה קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר מסינגר רונן תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר בן ציון יוסי תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר בן ציון יוסי תשפ"א
אידיאולוגיה פוליטית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו
אנגלית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ו
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח מר גינסבר אפי תשע"ט
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח מר גינסבר אפי תש"ף
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשפ"א
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשפ"ב
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ח
כתיבה מדעית מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ז