כל הסילבוסים

שם הקורססמל מיון מסלול יח"ל מרצה שנה
יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית תוכנית 30+ ד"ר ראובן חיראק תשפ"ב
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"א
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"ב
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"א
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"ב
אנגלית קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה קדם מכינה תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף
כתיבה אקדמית - קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
מתמטיקה למדעי החברה - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
מתמטיקה מדעים מדוייקים - קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
מתמטיקה קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף
פיזיקה קדם מכינה תשפ"ב
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף
מכיחנת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית 4 ד"ר אהובה פינקלברג (בקשי) תשפ"ב
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית
תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5
תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר רואי אסרף תשפ"א
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 גב' אהובה גוטמן תשפ"ב
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"א
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ב