תנ"ך דתי

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס תנ"ך דתי 3 יח"ל שנה"ל תשע"ד

 המרצה: גב' אסתר וסרלאוף

פירוט החומר לבחינת הבגרות

* ספר בראשית: כולו. דיון אינטנסיבי יתנהל בפרקים: א' - ד', ט' י"א, י"ב, י"ג

י"ד, ט"ו, י"ז, י"ח, כ"ב, ל"ב, ל"ז, מ"ב - מ"ו, מ"ח - מ"ט.

* ספר ויקרא: פרק י"ט.

* ספר דברים: פרקים ה' - ו', י"ב - כ"א, כ"ו.

* נביאים ראשונים: בקיאות ביהושוע, שופטים, שמואל א'.

5 נושאים עפ"י חוברת עזר.

* נביאים אחרונים:

* ישעיהו: א', ב', ה', ו', ז', ח', (1 - 4), י', י"א, ל"ה, נ"ח.

סדר הלימוד: א', ה' - פורענות ותוכחה.

ו' - ההקדשה

ז', ח' (1 - 4) י' - נבואות על רקע פוליטי

ב', י"א - אחראית הימים

ל"ה - נחמה

נ"ח - תוכחה

* כתובים

* קהלת פרקים א', ב', י"א, י"ב

* תהילים פרקים: א', ח', ט"ו, י"ט, כ"ג, כ"ז, פ"ג, קכ"ב