כל הסילבוסים

שם הקורססמל מיון מסלול יח"ל מרצה שנה
אנגלית קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
אנגלית - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"ג
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית
תש"ף
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית 4 ד"ר אהובה פינקלברג (בקשי) תשפ"ב
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית ד"ר אהובה פינקלברג (בקשי) תשפ"ג
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ב
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"א
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ג
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 גב' אהובה גוטמן תשפ"ב
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר רואי אסרף תשפ"א
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"ג
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תשפ"ג
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5
תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תש"ף
היסטוריה - מורחב (השלמה ל- 5 יח"ל) מכינה מרוכזת מר אפי גינסבר תשפ"ג
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ט
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תש"ף
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשפ"א
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשפ"ב
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשפ"ג
פיתוח חשיבה תיאורטית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו
מתמטיקה למדעי הטבע והחיים (4 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח, מכינה ייעודית למדעי הטבע והחיים 4
תשע"ח