משטר ופוליטיקה בישראל

שנה: 
מרצה: 
מרצה: 

סילבוס קורס משטר ופוליטיקה בישראל - מכינה למדעי החברה (מר אפי גינסברג, ד"ר מאור כהן)
סילבוס קורס משטר ופוליטיקה בישראל - מכינה למדעי החברה (ד"ר פנינה שוקר, גב' לורן דגן)