תע"י דתי יחידה ו'

יחידת לימוד: 
שנה: 

   

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס תע"י  ו' + ט'    1 יח"ל         שנה"ל תשע"א

  המרצה:  גב' בתיה שמעי

 

חלק 1: נושאים נבחרים בתולדות עם ישראל בין מלחמות העולם-

 (תרע"ח- תרצ"ט,  1939-1918)

פרק א:  הישוב היהודי בארץ ישראל והתנועה הציונית

 

 • 1. המשטר הצבאי הבריטי ויחסו לישוב. ועד הצירים. הסכם ויצמן- פייסל. פרשת תל-חי.
 • 2. אישור המנדט הבריטי על ארץ ישראל ופעולות הנציבים הבריטים הראשונים בארץ.
 • 3. ארגון הישוב ומוסדותיו: כנסת ישראל, אסיפת הנבחרים, הועד הלאומי, הרבנות הראשית, הסתדרות העובדים, ההגנה, הסוכנות היהודית.
 • 4. הגושים הפוליטים בישוב, השקפות אידיאולוגיות ומוסדות, הגוש הפועלי והגוש האזרחי, הגוש הדתי הציוני והלא ציוני, הגוש העדתי.
 • 5. ז'בוטינסקי והקמת ההסתדרות הציונית החדשה (הצ"ח).

פרק  ב: עליה והתיישבות בארץ ישראל

 • 1. העליה
  א. מניעים לעליות, הרכב העולים מן המזרח והמערב, בתקופת העלייה שלישית, רביעית וחמישית.
  ב. קשיים והתמודדות.
 • 2. ההתיישבות
  א. מניעים אידיאולוגיים, פריסה גיאוגרפית.
  ב. דפוסי התיישבות: הקיבוץ, מושב עובדים , התיישבות עירונית.
  ג. התרומה הכלכלית והתרבותית.

3.      התיישבות המחנה הדתי
א. תנועת הפועל המזרחי והרקע להקמתה, המרד הקדוש.
ב. האידיאולוגיה של הפועל המזרחי "תורה ועבודה" ומימושה בהתיישבות: המושב הדתי, הקיבוץ הדתי.
ג. מנהיגי הפועל המזרחי: שח"ל (שמואל חיים לנדאו), והאדמו"ר החלוץ (רבי ישעיהו שפירא)
ד . ההתיישבות בכפר חסידים ובבני ברק, התיישבות פועלי אגודת ישראל.

פרק ג': יחסי ערבים יהודים בריטים בא"י בין מלחמות העולם
 • 1. ההתעוררות הלאומית של הערבים בארץ ישראל וגורמיה.
 • 2. מאורעות תר"פ-תרפ"א (1921-1920). ועדת היקרפט, הספר הלבן של צ'רצ'יל ומשמעותו.
 • 3. מאורעות תרפ"ט, ועדת שאו, ועדת סימפסון, הספר הלבן של פאספילד ומשמעותו, אגרת מקדונלד.
 • 4. מאורעות תרצ"ו- תרצ"ט (1936 - 1939), המרד הערבי, ועדת פיל, מסקנות והמלצות, הצעת החלוקה, ועדת וודהד, ועידת השולחן העגול, הספר הלבן של מקדונלד ומשמעותו.

5.      תגובות היהודים למאורעות: הויכוח הבלגה מול תגובה:
1. בטחון-הקמת ההגנה, התפתחות כוחות מגן לגליים ובלתי לגליים, תרומתו של אורד וינגיט, הקמת האצ"ל.
2. התיישבות- מניעים אסטרטגיים, חומה ומגדל.
3. ראשית ההעפלה.

חלק2: אירופה  המזרח התיכון וצפון אפריקה, והיהודים בין שתי מלחמות העולם (תרע"ח-תרצ"ט 1918 - 1939)

פרק א': המשטרים הטוטליטריים:

1. מאפייני המשטר הטוטליטארי.

2. הרקע לצמיחת המשטרים: האידיאולוגיה והתנאים המדיניים, הקומוניזם ברוסיה, הפשיזם באיטליה, הנאציזם בגרמניה.

פרק ב': מעמד היהודים באירופה וגורלם באירופה

 • 1. גורל היהודים בברית המועצות הקומוניסטית.
 • 2. מעמד היהודים בגרמניה ברפובליקה של ויימר.
 • 3. מעמד היהודים בפולין.

פרק ג': מדינות המזרח התיכון  וצפון אפריקה בין המלחמות

1. מעמד היהודים בארצות האיסלם, בתחום המשפטי, באירגון הקהילה, בחינוך ובכלכלה. (דוגמא משתי מדינות ).

2. הפעילות הציונית בארצות האיסלאם. (דוגמא משתי מדינות)

חלק 3: השואה- מעליית הנאצים לשלטון עד סוף המלחמה (תרצ"ג -תש"ה 1933 - 1945)

פרק א': המדיניות הנאצית בגרמניה  (תרצ"ג- תרצ"ט 1939-1933)

1. האידיאולוגיה הנאצית, יסודותיה האנטישמיים:

 • א. השוואה לאנטישמיות המסורתית בימי-הביניים ולאנטישמיות המודרנית.
 • ב. האידיאולוגיה הנאצית נגד היהודים ונגד היהדות.

2. התבססות המשטר הנאצי בגרמניה.

3. מדיניות הנאצים נגד יהודי גרמניה.

4. שנת 1938 שנת מפנה.

5. תגובות יהודי גרמניה למדיניות הנאצים לשלביה.

6. תגובות מדינות אירופה למדיניות הנאצים עד מלחמת העולם השניה.

7. תגובת הישוב היהודי ותגובת יהודי העולם למדיניות הנאצית.

פרק ב': שלבים במלחמת-העולם השנייה ובמדיניות הנאצים כלפי היהודים (תרצ"ט-תש"ה 1945-1939)

1. 1941-1939.

 • א. מהלך מלחמת-העולם השנייה עד לפלישה לברית-המועצות.
 • ב. מדיניות הנאצים כלפי יהודי אירופה: אגרת הבזק, תכניות לריכוז היהודים (לובלין, מדגסקר), הקמת הגטאות, הקמת מחנות עבודה.

2. 1945-1941 .

 • א. מהלך מלחמת-העולם השנייה מהפלישה לברית-המועצות עד לסיום המלחמה.
 • ב. שלבים בפתרון הסופי: פעולות אינזצגרופן, בעיקר בשטחי בריה"מ בבי יאר ופונאר, ועידת ואנזה, מחנות השמדה, חיסול גטאות, מצעדי המוות.

3. גורל יהודי מזרח אירופה ומערבה, ארצות הבלקן וארצות צפון אפריקה.

פרק ג': העמידה היהודית

 • 1. חיי יום-יום בגטאות- הקשיים וההתמודדות עם התנאים הפיזיים והרוחנים:

      פעולות עזרה וסעד, חינוך ותרבות (דמותו של יאנוש קורצ'אק), לימוד תורה וקיום מצוות,    תיעוד, תנועות   הנוער ופעילותן. דוגמא מגטו ורשה, ומגיטו נוסף ( טרזין, לודז', וילנה, סלוניקי).

2. גילויי אמונה: קידוש השם וקידוש החיים.

3.  ההנהגה היהודית
     א.  היודנראטים: הרכבם, תפקידיהם, פעולותיהם והדילמות שעמדו בפניהם בתקופה שלפני 
          השילוחים למחנות ההשמדה ולאחריהם. דוגמאות מראשי היודנראטים: צ'רניאקוב,
          רומקובסקי, ד"ר אלקס ו/או אחרים.
    ב.   ההנהגה הרבנית, שו"ת בגטאות, דרשות הרבי מפיאסצ'נה, הרב קרליבך.

4. התנגדות מזוינת בגטאות, במחנות הפרטיזנים, במחנות השמדה.

5. הצלת יהודים: ניסיונות הצלה של יהודים ע"י יהודים וע"י גויים, תכנית אירופה ("משאיות תמורת דם").

פרק ד': מדינות ועמים (קבוצות ויחידים) לנוכח השואה

 • 1. המדינות הכבושות, המדינות הגרורות.
 • 2. בנות הברית.
 • 3. העולם החופשי.
 • 4. מוסדות וארגונים בין-לאומיים. הכנסייה והצלב האדום.
 • 5. חסידי אומות העולם.

פרק ה': היישוב בארץ-ישראל לנוכח השואה.

 • 1. מידע ומודעות לגורל יהודי אירופה שנת המפנה - 1942.
 • 2. פעולות עזרה וניסיונות הצלה של היישוב היהודי בארץ ישראל.

פרק ו': לאחר שואה

 • 1. שארית הפליטה: ניסיונות שיקום, שיבה לארצות המוצא, תנועת "הבריחה", מחנות העקורים והקשר עם שליחי ארץ-ישראל.
 • 2. העם היהודי לאחר השואה: שינויים דמוגרפיים, העברת מרכז הכובד מאירופה לארצות-הברית ולארץ-ישראל.

חלק 4 : הישוב בא"י והתנועה הציונית מתקופת מלחמת העולם השנייה ועד הקמת המדינה, (תרצ"ט-תש"ח 1939 - 1948)

 

פרק א': הישוב היהודי בארץ ישראל והתנועה הציונית בתקופת המלחמה

 • 1. שתוף פעולה עם הבריטים תוך מאבק בהם.
 • א. שיתוף: גיוס לצבא הבריטי, הקמת הבריגדה, הצנחנים, כ"ג יורדי הסירה.
 • ב. מאבק: 1. עליה בלתי לגלית (העפלה), מאירופה ומארצות האיסלם.

                    2. התיישבות גוש עציון.

                    3. מחתרות- עמדותיהם ופעילותם במלחמה, ניסיונות התיישבות

                        בנגב.

 • 2. פעילות ציונית בארצות האיסלם והמערב:
 • א. תכנית בילטמור (1942) ועידת פריס (1946).

ב.      הפעילות הציונית בארצות האיסלם.

פרק ב': המאבק להקמת המדינה (תש"ה-תש"ז 1947-1945 )

 • 1. מדיניות ממשלת בריטניה לאחר המלחמה, גורמיה וביטוייה. הקמת הליגה הערבית.
 • 2. תגובת הישוב נוכח האכזבה ממדיניות בריטניה: תנועת המרי פעולותיה ופירוקה, המשך פעולות המחתרת, העפלה מאירופה ומארצות האיסלם, התיישבות: הקמת 11 הנקודות בנגב, העליה לביריה.
 • 3. א"י בזירה הבינלאומית- ועדת מוריסון - גריידי, ועדת החקירה האנגלו האמריקאית מסקנותיה והצעותיה. העברת שאלת א"י לאו"ם, ועדת אונסקופ', הצבעה בעצרת האו"ם 29 (כ"ט) בנובמבר 1947 , תגובת הישוב היהודי ותגובת הערבים.

פרק ג': מלחמת העצמאות

 • 1. התקופה הראשונה: המלחמה מ- 30 לנובמבר 1947 ועד ה- 14 במאי 1948 (י"ז כסלו תש"ח- עד ה' אייר תש"ח). הכוחות הנלחמים, המלחמה בדרכים ובערים המעורבות, המצור על ירושלים, תוכנית ד', מבצע נחשון, נפילת גוש עציון.
 • 2. הכרזת המדינה- הקמת צה"ל ופירוק המחתרות.
 • 3. התקופה השנייה: פלישת מדינות ערב ובלימתם, המערכה על ירושלים, נפילת הרובע היהודי, המבצעים העיקריים עד להפוגה הראשונה. החזית הירדנית, החזית המצרית, קרבות עשרת הימים הפוגה שנייה ותוכנית ברנדוט, מבצעים אחרונים.
 • 4. הסכמי שביתת הנשק.

חלק 5 : העולם ומדינת ישראל לאחר מלחמת העולם השניה (תש"ה- תש"ל, 1945 - 1970)

פרק א': המלחמה הקרה
 • 1. מסך הברזל, דוקטרינת טרומן, תוכנית מרשל.
 • 2. ברית נאט"ו, ברית ורשה, הקומקון, השוק האירופי המשותף.

פרק ב': מדינות ערב והיהודים בשנות ה- 50 וה- 60

 • 1. מגמות פיצול ואחדות בעולם הערבי.
 • 2. בעיית הפליטים הערבים.
 • 3. השלכות מלחמת העצמאות על מצב היהודים בארצות האיסלם.

חלק 7 - בעיות יסוד במדינת ישראל בעשורים הראשונים לקיומה

פרק א':

 • 1. קיבוץ גלויות - העלייה הגדולה, מדיניות ובעיות עלייה וקליטה.
 • 2. מאורעות שהסעירו את מדינת ישראל:
 • א. פרשת השילומים מגרמניה, פרשת קסטנה, משפט אייכמן.
 • ב. אירועי ואדי סאליב.

פרק ב': בעיות ביטחון במדינת ישראל:
א. החרם הערבי, המסתננים, פעולות תגמול, הרקע למלחמת סיני, המלחמה ותוצאותיה.
ב. הקמת אש"ף הרקע למלחמת ששת הימים, המלחמה ותוצאותיה.

פרק ג':

 • 1. התפתחות כלכלית במדינת ישראל בעשורים הראשונים למדינה.
 • 2. התיישבות בעשורים הראשונים למדינה.

 

1. הפרקים האכסטנסיביים ביחידה ו' + ט' המעודכנת הם:

 

חלק 2 פרקים א, ב'.

חלק 5 פרקים א, ב'.

2. המושגים, הנושאים או האישים המחייבים לבחינה מתוך הפרקים האכסטנסיביים הם:

מחלק  2 פרקים א,ב':   1. משטר טוטליטרי (3 מאפיינים לפחות).

                                    2. בולשביקים.
                                    3. דידקטטורה של סטלין.

                                    4. תוכנית נא"פ',  תוכנית חומש.

                                    5. ייבסקציה.

                                    6. פאשיזם.

                                    7. מוסוליני "המצעד לרומא".

                                    8. הסכם המיעוטים (בפולין).

                                    9. מפלגות יהודיות בפולין.

                                    10. יהדות ותרבות יהודית בפולין.

מחלק 5  פרקים א, ב':  1. מלחמה קרה            .

                                    2. מסך הברזל.

                                    3. דוקטרינת טרומן.

                                    4. תוכנית מרשל.

                                    5. ברית נאט"ו.

                                    6. ברית ורשה.

                                    7. קומקון (לעומת קומינטרן).

                                    8. השוק האירופי המשותף.

                                    9.קע"ם.

                                    10. פליטים ערביים.