כל הסילבוסים

שם הקורס מסלול יח"ל מרצה שנהסמל מיון
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף
מתמטיקה קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית ד"ר אהובה פינקלברג (בקשי) תשפ"ג
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית 4 ד"ר אהובה פינקלברג (בקשי) תשפ"ב
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית
תש"ף
היסטוריה - מורחב (השלמה ל- 5 יח"ל) מכינה מרוכזת מר אפי גינסבר תשפ"ג
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"ג
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תשפ"ג
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ג
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ב
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 גב' אהובה גוטמן תשפ"ב
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"א
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר רואי אסרף תשפ"א
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5
תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תש"ף
מתמטיקה 3 יח"ל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 3 תשפ"ד
מתמטיקה 4 יח"ל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח, מכינה ייעודית למדעי הטבע והחיים 4 תשפ"ד
יסודות המשטר בישראל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 2 תשפ"ד
מבוא לסטטיסטיקה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשפ"ג
מיומנויות הכתיבה המדעית מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשפ"ג
מתמטיקה 3 יח"ל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 3
תשפ"ג
מתמטיקה 4 יח"ל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח, מכינה ייעודית למדעי הטבע והחיים 4 תשפ"ג