" "
מרצה - מבוא לסטטיסטיקה

גב' דועאא דקה

" "
דוא"ל: