מרצה- יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

ד"ר ראובן חיראק