" "
מרצה ורכזת - מבוא לסטטיסטיקה

ד"ר שלומית שניצר מאירוביץ

" "
דוא"ל: