מרצה לקורס אסטרטגיות ומיומנויות למידה

גב' אביטל נופר