ד"ר פינקלברג (בקשי) אהובה

ד"ר
מרצה- אנגלית
דוא"ל: