ד"ר פינקלברג (בקשי) אהובה

ד"ר
מרצה- אנגלית
פינקלברג (בקשי) אהובה
דוא"ל: