כל הסילבוסים

שם הקורס מסלול יח"ל מרצה שנהסמל מיון
מתמטיקה 4 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 4 תשע"א
מתמטיקה 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 תשע"א
אנגלית 4 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 4 תשע"א
אנגלית 4 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 4 תשע"א
אנגלית 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 תשע"א
אנגלית 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 תשע"א
אנגלית 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 תשע"א
תנ"ך דתי 3 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 3 תשע"א
תנ"ך דתי 3 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 3 תשע"א
ספרות דתי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 2 תשע"א
ספרות כללי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 2 תשע"א
תע"י דתי יחידה ו' מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 1 תשע"א
תע"י דתי יחידה י' מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 1 תשע"א
לשון הבנה והבעה מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 1 תשע"א
כתיבה מדעית מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 1 תשע"א
היסטוריה דתי + כללי 3 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 3 תשע"א
אזרחות מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 1 תשע"א
פיסיקה 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 תשע"א
אזרחות מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 1 תשע"א